Fra kl. 10.00 i dag vil vår leverandør kjøre en oppgradering på en del av våre skjema. Dette betyr at skjemaene ikke er tilgjengelige for bruk i dag.

Oppgraderingen vil bli ferdig i løpet av dagen og i morgen skal de være i drift igjen.