Aksellastrestriksjonene som ble innført på kommunale veger fra 7.april, oppheves med virkning fra 11.mai 2015, kl. 06.00, med unntak av Bjørnstadvegen.

For Bjørnstadvegen oppheves aksellastrestriksjonen fra 26.mai 2015, kl.06.00