Fra og med onsdag den 15.05.2019 oppheves aksellastrestriksjoner på alle kommunale veger i Øyer, med unntak av følgende veger:

Bjørnstadvegen, Flåtåmovegen og Turrmoen på Tretten samt Gamlevegen i Øyer.

For disse vegene oppheves aksellastrestriksjonene fra og med mandag den 27.05.2019.