Innførte aksellastrestriksjoner for KV 4150 Bjørnstadvegen i Øyer, oppheves fra og med fredag 29.05. kl. 06.00.