Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring for beboere i asylmottak

Generelt om tjenesten

Tema

- Individ og samfunn

Beskrivelse

Hvis du er asylsøker og bor i mottak kan du få tilbud om opplæring i norsk språk, norsk kultur og norske verdier. Opplæringen består av 175 timer med norsk språk og 50 timer med opplæring i kultur. Du plikter å delta i opplæringen.

Dersom du senere blir bosatt i en kommune, vil du få tilbud om introduksjonsprogram.

Målgruppe

Asylsøkere over 16 år som bor i mottak og som ikke har fått endelig vedtak om opphold.

Kriterier/vilkår

Du vil ikke få tilbud om opplæring dersom

  • du er omfattet av 48-timers-prosedyren
  • du er omfattet av Dublin-prosedyren
  • du er over 18 år og har blitt nektet realitetsbehandling av søknad om oppholdstillatelse
  • du har fått vedtak på asylsøknaden din. 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se introduksjonsloven kapittel 4A Opplæring i mottak.

Lover

Introduksjonsloven

Forskrifter

Forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven

Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere

___

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunene skal i samarbeid med asylmottaket tilby asylsøkere opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier så snart som mulig etter at de er kommet til mottaket. 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

  • avslag på søknad om fritak

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helse og familie administrasjon
Telefaks:61 27 45 99
Epost:famin@oyer.kommune.no
Postadresse:Kongsvegen 325 2636 ØYER
Besøksadresse:Kongsvegen 1553 2635 TRETTEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-01-09 09:22