Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppmåling

Nyheter og kunngjøringer – Oppmåling ikon

Matrikkelmyndigheten

Hva vil du gjøre med eiendommen din?

Deling-, matrikkel- og oppmålingsavdelingen i kommunen har som oppgave og utføre deling etter plan og bygningsloven, oppmålingsforretninger etter matrikkelloven og seksjonering / reseksjonering etter eierseksjoneringsloven.

I tillegg utfører avdelingen alle føring av eiendomsopplysninger i eiendomsregisteret matrikkelen, tinglysing av oppdrag etter matrikkelloven, bistand ved tinglysing / sletting av heftelser, hjemmelsoverdragelser, retting av feil i matrikkel/kart.

2017-11-07