Øyer Legekontor og Tretten Legekontor går over til ny telefonløsning tirsdag den 20.september. 

Det jobbes for å få løst problemene.

Dersom du har behov for legevakt, ring 116117. Ved behov for akutt helsehjelp, ring 113.

Legekontorene har de samme telefonnumrene som tidligere.