Kommunestyrevalget

Parti Stemmer
Arbeiderpariet 194
Høyre 101
Kristelig folkeparti  21
Senterpartiet 122
Sosialistisk venstreparti  40
Venstre  10
Blanke   7

Totalt antall stemmer 495.

Fylkestingsvalget:

Parti Stemmer
PP   2
KRISTNE   0
FRP  18
PIR   0
SV  22
H  75
A 175
SP  90
KRF  21
V   7
MDG  15
RØDT   1
BLANKE   4

Totalt antall stemmer 428.

Ytterligere resultater fra valget kan du finne her: