Hans Seierstad takka for god guiding og for mange fine "synsopplevelser" på sin vandring gjennom Øyer. Fungerende ordfører i Øyer, Håvard Granskogen så til at han kom vel over til neste Gudbrandsdalskommune.

Østre Toten-ordfører i Øyer 2.jpg