Ordføreren er der for å lytte, du kan stille spørsmål, eller komme med innspill og synspunkter. 

Ordføreren spanderer kaffe og kringle.

Andre treffpunkt med ordføreren:

- Øyer bibliotek mandag 3. april på Kafe Øyværingen og onsdag 7. juni (klokka 18.00 - 19.30)
- Tretten bibliotek torsdag 11. mai og torsdag 8. juni (klokka 17.30-18.30)