13 Cruisers

Om 13 Cruisers
13 Cruicers er en en gjeng motorglade mennesker!

Aktiviteter
Arrangementer knyttet til kjøretøy.

Kostnader
 

Passer for
Alle aldre.


Logo 13 Cruisers
Kontakt:
Birger Lysfoss
Myrengvegen 7, 2652 Svingvoll
Tlf: 958 00 016
Facebookside 


 

Babysang

Om babysang
Babysang er et tilbud for de minste barna, sammen med en av foreldrene. Gjennom sang knyttes kontakt mellom foreldre og barn. Babysang er også et sosialt fellesskap for de voksne.

Aktiviteter
Sang, regler, dans, kos, prat, fellesskap og lunsj.

Kostnader
20 kr for lunsj. (Vippses)

Passer for
Babyer 0-12 måneder.

Logo Babysang

Kontakt:
Inger Melbø Strangstad
Landgårdsvegen 66, 2635 Tretten
Tlf: 996 14 642
ims13@online.no 
Facebook


 

Bakketuns venner

Om Bakketuns venner
Bakketuns venner drives av frivillige som lager aktiviteter for eldre tilknyttet Bakketun bosenter.

Aktiviteter
Vårfest, grillfest, høstfest, julebord og vafler en gang iblant.

Kostnader

Passer for
Alle

Bakketun

Kontakt:Øyvor Staum
Trovegen 27, 2636 Øyer
Tlf: 958 22 521
estaum@online.no

 


 

DNT Lillehammer og omegn

Om DNT Lillehammer og omeng
DNT Lillehammer har sitt virkeområde i Lillehammer, Gausdal, Øyer, samt nordre del av Ringsaker kommune. Foreningen driver sju hytter, har ansvaret for om lag 340 km merka stier og arrangerer en rekke turer og aktiviteter i både fjellet og nærområdene.  

Aktiviteter
Barnas turlag, trilletur, DNT ung, DNT fjellsport, kveldsturer, formiddagsturer, dagsturer og overnattingsturer, DNT tilrettelagt.

Kostnader
Du kan delta på tur gratis. Pris medlemskap fra kl 140.

Passer for
Alle

Logo DNT Lillehammer

Kontakt:
Erlend Flaten
Vandreskoen, Lilletorget, 2609 Lillehammer
Tlf: 913 20 389 
lillehammer@dnt.no
Hjemmeside

 

Fakkelmannen HD

Om Fakkelmannen HD
Fakkelmannen HD består av medlemmer med egen Harley Davidson motorsykler som kjører sammen.

Aktiviteter
Kortere og lenger kjøreturer.

Kostnader

Passer for
Eiere av HD motorsykkel

Logo Fakkelmannen HD

Kontakt:
Nils Henning Finsrud
Lyngvegen 11, 2636 Øyer
Tlf: 957 65 996
nils@gsi.no
Facebook 


 

Fengur islandshesforening

Om Fengur islandshestforening
Fengur islandshestforening er et lokallag under Norsk Islandshestforening. Fengur ønsker å samle mennesker til hyggelige aktiviter rundt islandshest.

Aktiviteter
Ridekurs, felles rideturer, klubbmesterskap, temakvelder m.m.

Kostnader

Passer for
Eiere av islandshest.

Logo Fengur islandshestforening

Kontakt:
fengurstyret@gmail.com 
Hjemmeside

 

 

 

Friskis & Svettis Lillehammer

Om Friskis & Svettis 
Friskis & Svettis visjon er å tilby lett tilgjengelig og lystbetont trening av høy kvalitet til alle.

Aktiviteter
Variert treningstilbud ledet av instruktører.

Kostnader
Fra kr 150.

Passer for
Alle.

Logo Friskis & Svettis

Kontakt:
Randi Hoff
Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer
Tlf: 995 35 036
lillehammer@friskissvettis.no
http://www.friskissvettis.no/Lillehammer

 

 


 

Go' foten seniordans

Om Go' foten seniordans
Seniordans er allsidig mosjon og hyggelig samvær med andre danseglade voksne. Det kreves ingen danseferdigheter for å delta.

Aktiviteter
Variert dans uten hopp og raske dreininger. Pause med kaffe.

Kostnader

Passer for
Alle seniorer.

Logo seniordans

Kontakt:
Ragnar Spiten
Gamle Hundersætervegen, 2636 Øyer
Tlf: 905 14 747
raspiten@bbnett.no
Hjemmeside


 

Gudbrandsdal sportsskyttere

Om Gudbrandsdal sportsskyttere
Gudbrandsdal sportsskyttere er klubben for skyttere som ønsker å skyte Norges skytterforbunds olympiske øvelser, delta på nasjonale stevner og mesterskap.

Aktiviteter
Skyting og stevne/konkurranse deltagelse.

Kostnader
 

Passer for
Aktive skyttere.

Logo Norges skytteforbund

Kontakt:
Arne Moen Nyfløt
Lågenvegen 18, 2635 Tretten
Tlf: 906 17 053
mnyfloet@hotmail.com
Facebook

 

Hafjell freeriderklubb

Kontaktperson:
Thor Nagell
Hornsjøvegen 87, 2636 Øyer
Tlf: 905 87 508
thor.nagell@gmail.com

Hafjell golfklubb

Om Hafjell golfklubb
Hafjell golfklubb har sin hjemmebane ved Nermo hotell.

Aktiviteter
Aktiviteter knyttet til golfsporten.

Kostnader
Fra kr. 800.

Passer for
Alle.


Logo Hafjell golf
Kontakt:
Tore Arnfinn Lien
Nermo Hotell, 2636 Øyer
Tlf: 951 77 655
info@hafjellgolf.no
Hjemmeside


 

Hunde h'ysteriet 13

Om Hunde h'ysteriet 13
Hunde h'ysteriet 13 organiserer trening av hund i flere forskjellige grener. De tilbyr innendørs trening på kunstgress.

Aktiviteter
Agility, lydighet og rally.

Kostnader
Fra kr. 1700.

Passer for
Alle som trener med hund.


Logo Hunde h\'ysteriet 13
Kontakt:
Sølvi Blomberg
Postboks 8, 2638 Tretten
Tlf: 995 44 343
hundehysteriet13@blomberg.uno
Facebook


 

LHL Lillehammer og Øyer

Om LHL Lillehammer og Øyer
LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) er en medlemsbasert, ideell helseorganisasjon.

Aktiviteter
Vanntrim, trim på treningsstudio, gåtrim, likepersonstrim, lagsmøter, sosialt samvær og turer.

Kostnader
Fra 250,-.

Passer for
Alle med hjerte- og/eller lungesykdom.


Logo LHL
Kontakt:
Bernt Harjo
Turrmoen 143, 2635 Tretten
Tlf: 402 23 703
lhl.oyer-tretten@lhl.no
Hjemmeside
​Facebook

 

Mental helse Lillehammer/Gausdal/Øyer

Om Mental helse Lillehammer/Gausdal/Øyer
Mental helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Aktiviteter

Kostnader

Passer for
Alle.


Logo Mental helse
Kontakt:

log@mentalhelse.no
Hjemmeside

 

Nasjonalforeningen for folkehelse - Øyer demensforening

Om Nasjonalforeningen for folkehelse - Øyer demensforening
Nasjonalforeningen for folkehelse er en frivillig. humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. De har som mål å femme folkehelsen, finansiere forskning på hjerte- og karsykdommer, og organisasjonen er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Aktiviteter
Forskjellige arrangementer og tilbud for demente og pårørende som f.eks. sang og musikk, aktivitetsvenner, pårørendeskole og flere temakvelder både i Øyer og på Tretten.

Kostnader

Passer for
Alle


Logo Nasjonalforeningen for folkehelse
Kontakt:
Unni Helen Viker Harjo
Turrmoen 143, 2635 Tretten
Tlf: 915 23 046
oyer.demensforening@outlook.com
Hjemmeside

 

NFU Sør-Gudbrandsdal

Om NFU 
Norsk forbund for utviklingshemmede er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming.

Aktiviteter

Kostnader

Passer for
 


Logo NFU
Kontakt:
Jan Einar Johrde
Granrudvegen 45, 2636 Øyer
Tlf: 900 30 367
jejohrde@gmail com

 

 

Stav kjøre- og rideklubb

Om Stav kjøre- og rideklubb
Stav kjøre- og rideklubb har som mål å være en inkluderende kjøre- og rideklubb for barn, ungdom og voksne. Stav KRK har tilholdsted på Stavsplassen og har tilgang på klubbrom, oppstalling på døgnbasis, utebaner, feltrittsbane, marathonhindre, naturbane og oppvarmet ridehall. Klubben skal ivareta både de som ønsker å satse innenfor hestesporten og de som ikke ønsker å konkurrere.

Aktiviteter
Helgekurs, temakvelder, sosiale sammenkomster, rideleir, familiedag, klubbtreninger m.m.

Kostnader
Fra 350,-

Passer for
Alle


Logo Stav kjøre- og rideklubb
Kontakt:
Veronica Andresen Jensen
leder@stavkrk.no
Hjemmeside

 

Stavsplassens venner

Om Stavsplassens venner
Stavsplassens venner gjør en frivillig innsats og bruker midler til videreutvikling, utbedring/investering, samt medvirkning til omdømmebygging av Stavsplassen. Medlemskap innebærer ingen forpliktelser.

Aktiviteter
Frivillig arbeid.

Kostnader
Kr. 250,-

Passer for
Alle


Stavplassen
Kontakt:
Roar Atle Hansen
Musdalsvegen 107, 2635 Tretten
Tlf: 928 44 720
rohansen@hotmail.no
Facebook

 

Tretten bygdekvinnelag

Om Tretten bygdekvinnelag
Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder. De er opptatt av sosiale tiltak i bygdene, og er forkjempere for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter. Bygdekvinnelaget er en møteplass for aktive kvinner.

Aktiviteter
Sosialt felleskap med møteplasser, temakvelder, turer, m.m.

Kostnader
Fra 360,-.

Passer for
Alle.


Logo Norges bygdekvinnelag
Kontakt:
Tone Rui
Musdalsvegen 114, 2635 Tretten
Tlf: 414 17 006
oudenwas@frisurf.no
Hjemmeside

 

Tretten musikkforening

Om Tretten musikkforening
Tretten musikkforening er et janitsjarorkester som spiller all slags musikk. Musikkforeningen tar på seg spilling i nærområdet og har flere opptredner og forestillinger i løpet av året.

Aktiviteter
Ukentlig øving, seminarer, konserter, 17. mai, m.m.

Kostnader

Passer for
Korpsmusikanter fra skolekorpsalder og eldre.


Logo Tretten musikkforening
Kontakt:
Kurt Ove Bråthen
Kongsvegen 1651, 2635 Tretten
Tlf: 612 77 049
post@trettenmusikkforening.no
Hjemmeside

 

Tretten sangkor

Om Tretten sangkor
Tretten sangkor er et blandet kor som synger alt mulig fra pop/rock til salmer og brudemarsj. Sangkoret arrangerer konserter, spiller teater og synger i bl.a. bryllup og bursdager. Koret reiser på turer i inn- og utland.

Aktiviteter
Øvelser, konserter, underholdning, turer m.m.

Kostnader

Passer for
Alle


Logo Tretten sangkor
Kontakt:
Karen Marie Nordgård
Øvregate 11, 2635 Tretten
Tlf: 906 24 936
post@trettensangkor.no
Hjemmeside


 

Tretten sanitetsforening

Om Tretten sanitetsforening
Norske kvinners sanitetsforening fremmer kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn. Tretten sanitetskvinner er en lokalforening og driver sanfunnsnyttig arbeid til det beste for folk i nærområdet.

Aktiviteter
"Katta i sekken" på Stavsmartn, omsorgsberedskap, medlemsmøter, fastelavensris m.m.

Kostnader
Fra 250,-

Passer for
Alle

Logo Norske kvinners sanitetsforening

Kontakt:
Grethe Holst
Kveinvegen 4, 2635 Tretten
Tlf: 915 43 381
grethhol@yahoo.no
Facebook

 

Tretten seniordans

Om Tretten seniordans
Seniordans er allsidig mosjon og hyggelig samvær med andre danseglade voksne. Det kreves ingen danseferdigheter for å delta.

Aktiviteter
Variert dans uten hopp og raske dreininger. Pause med kaffe.

Kostnader

Passer for
Alle seniorer.


Logo seniordans
Kontakt:
Arnhild Nachnebel
Tuterudvegen 47, 2635 Tretten
Tlf: 469 07 918
arnhild_fri@hotmail.com
Hjemmeside

 

Tretten skiskytterlag

Om Tretten skiskytterlag
Tretten skiskytterlag gir treningstilbud til de som ønsker å drive med skiskyting. De trener i anlegget i Musdal og på Skeikampen.

Aktiviteter
Skitrening og skytetrening. Våpen kan lånes.

Kostnader
Fra 300,-

Passer for
Fra 9 år og eldre.


Logo Tretten skiskytterlag
Kontakt:
Ole Anders Skaug
Vestsidevegen 1121, 2635 Tretten
Tlf: 924 10 023
ole-skau@online.no

 

Vardkampen spell og danselag

Om Vardkampen spell- og danselag

Aktiviteter

Kostnader

Passer for
 

Utsikt mor Nord

Kontakt:
Gunnar Trøseid
c/o Erik Isum, Utsikten 8, 2636 Øyer
Tlf: 905 52 393
trogun@hotmail.com

 

Velforeninger

Lauvlia hytteforening Kontakt:
Odd Amund Tangen
Øvre Vesleslåa 4, 2636 Øyer
Tlf: 982 12 007
Amund@bedre-resultat.com
Facebook
Musdal grendeutvalg Kontakt:
Jon Magne Aspelund
Korketrekkeren 58, 2635 Tretten
Tlf: 952 22 240
aspelundjon@gmail.com
Facebook
Musdalseter hyttegrends velforening Kontakt:
Tom Puntervoll-Pedersen
Gamle Fjellvegen 5, 2022 Gjerdrum
Tlf: 928 97 897
topunt@me.com
Facebook
Steinsætra seterlag Kontakt:
Mona Svegården
Skåevegen 8, 2636 Øyer
Tlf: 908 56 185
msvegaar@live.no
Sørbygdsvegen velforening Kontakt:
Arne Hovland
Sørbygdsvegen 336, 2636 Øyer
Tlf: 977 17 077
hafjellarne@gmail.com
Tingberg boligfelt vel Kontakt:
Magnhild Børresen
Lerkevegen 14, 2636 Øyer
Tlf: 976 71 893
magnhild.borresen@vegvesen.no

Vestsida grendelag
 

Kontakt:
Mauritz Lie
Nordmelia 844, 2635 Tretten
Tlf: 916 73 882
mauritz.lie@icloud.com

Våsjøen Hyttegrend Kontakt:
Per Arne Lien
Ågårdvegen 14
2611 Lillehammer
parnlien@outlook.com
Hjemmeside
Øvre Grunna setergrend Kontakt:
Hans Bjerkestuen
Flåtåmovegen 213, 2635 Tretten
Tlf: 465 19 680
han-bje@online.no

 

Øyer bygdekvinnelag

Om Øyer bygdekvinnelag
Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder. De er opptatt av sosiale tiltak i bygdene, og er forkjempere for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter. Bygdekvinnelaget er en møteplass for aktive kvinner.

Aktiviteter
Sosialt felleskap med møteplasser, temakvelder, turer, m.m.

Kostnader
Fra 360,-.

Passer for
Alle.


Logo Norges bygdekvinnelag
Kontakt:
Magnhild Grimsrud
Måkrudgutua 61, 2636 Øyer
Tlf: 958 35 868
magnhild.grimsrud@gmail.com
Facebook

 

Øyer kirkeakademi

Om Øyer kirkeakademi
Norske kirkeakademier er en økumenisk bevegelse som skaper brobyggende menneskemøter. De har en grunnleggende tro på dialogens betydning, og ønsker å være et fristed og et forum preget av åpenhet og vilje til å lytte.

Aktiviteter

Kostnader

Passer for
 


Logo Norske kirkeakademier
Kontakt:
Ingunn Dalan Vik
ingunn.dalan.vik@kirken.oyer.no

 

Øyer pensjonistlag

Om Øyer pensjonistlag

Aktiviteter

Kostnader

Passer for
Alle seniorer.


Kontakt:
Sigrun Bjørke; sigrunbjorke@gmail.com

 

Øyer pinsemenighet

Om Øyer Pinsemenighet
Øyer pinsemenighet Tabernaklet er en menighet som ønsker å være en moderne og relevant kirke for alle mennesker i alle aldre.

Aktiviteter
Gudstjenester, Connected, Enter, Lykkeliten, Strikkekafé m.m.

Kostnader

Passer for
 


Logo Øyer Pinsemenighet
Kontakt:
Niklas Robin Bildøy Slettevold
Haugsgutua 5, 2636 Øyer
Tlf: 476 64 285
kontakt@tabernakletoyer.no
Hjemmeside


 

Øyer sanitetsforening

Om Øyer sanitetsforening
Norske kvinners sanitetsforening fremmer kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn. Øyer sanitetskvinner er en lokalforening og driver sanfunnsnyttig arbeid til det beste for folk i nærområdet.

Aktiviteter
Kaffeservering på Bakketun, omsorgsberedskap, medlemsmøter, fastelavensris m.m.

Kostnader
Fra 250,-

Passer for
Alle

 


Logo Norske kvinners sanitetsforening
Kontakt:
Marit Øye
Fjellstadvegen 25, 2636 Øyer
Tlf: 986 24 836
nksoyer@hotmail.no

 

Øyer teaterlag

Om Øyer teaterlag
Øyer teaterlag er en frivillig gruppe med teaterglade amatører som setter opp forestillinger etter hjertets lyst.

Aktiviteter
Teater

Kostnader
 

Passer for
Alle

 


Logo Øyer teaterlag
Kontakt:
Adrian Mageli Kronborg
Tlf: 974 63 934
adrianmageli17@gmail.com
Hjemmeside

 

Øyer trekkspillklubb

Om Øyer trekkspillklubb
Øyer trekkspillklubb spiller trekkspillmusikk med vekt på tradisjonsmusikk fra Gudbrandsdalen, med innslag av dansebasert musikk med sang.

Aktiviteter
Øvelser og konserter.

Kostnader
 

Passer for
Alle

 Kontakt:
Willy Mathiesen
Elvegata 45, 2653 Vestre Gausdal
Tlf: 913 07 213
wimat@hotmail.no
Facebook

Øyer/Dølen skytterlag

Om Øyer/Dølen skytterlag
Skytterlag med tilholdssted på Skarsmoen skytebane.

Aktiviteter
Skytetrening og stevner.

Kostnader

Passer for
 

 


Logo Øyer/Dølen skytterlag
Kontakt:
Per Magne Byhn
Bryhnsgutua 13, 2636 Øyer
Tlf: 902 08 020
oyer-dolen@skytterlag.no
Facebook

 

Øyer/Tretten bygdeungdomslag

Om Øyer/Tretten bygdeungdomslag
Bygdeungdomslaget er en frivillig, demokratisk ungdomsorganisasjon som jobber for levende bygder. De skaper sosiale møteplasser.

Aktiviteter
Dans, tevlinger, friluftsliv, bygdefester, stevner m.m.

Kostnader
Fra 300,-.

Passer for
Unge

 


Logo Øyer/Tretten bygdeungdomslag
Kontakt:
Amund Aarnes
amund.aarnes@gmail.com
Facebook


 

Øyerswingen

Om Øyerswingen
Øyerswingen er en gjeng danseglade mennesker som møtes for å ha det gøy både sosialt og på dansegulvet.

Aktiviteter
Dansekvelder, temakvelder, konkurranser, kurs, bussturer, fester m.m.

Kostnader
Fra 50,-.

Passer for
Ungdom og voksne.

 


Logo Øyerswingen
Kontakt:
Elin Hansen
Musdalsvegen 107, 2635 Tretten
Tlf: 452 30 550
post@oyerswingen.com
Hjemmeside

 

Øyer-Tretten bonde og småbrukarlag

Om Øyer-Tretten bonde og småbrukarlag
Bonde og småbrukarlaget er en næringspolitisk organisasjon for bønder og andre som er opptatt av nork jordbruk.

Aktiviteter

Kostnader

Passer for

 


Logo Norsk bonde- og småbrukarlag
Kontakt:
Astrid Olstad
Nordbygdsvegen 575, 2636 Øyer
Tlf: 911 53 727
ah-olsta@online.no
Facebook


 

Øyer-Tretten bondelag

Kontaktperson:
Per Kristian Simengård
Sør-Trettenvegen 465, 2635 Tretten
apksimen@online.no 
Facebook

Øyer-Tretten frivilligsentral

Om Frivilligsentralen
Øyer-Tretten frivilligsentral er en privat stiftelse og har som formål å stimulere til frivillig innsats i lokalsamfunnet. 

Aktiviteter
Besøksvenn, turvenn, turvenn til hund, leksehjelp, matutkjøring, åpne hall Øyerhallen,
mandagstreff Øyer bibliotek, kort/brettspillgruppe, aktiviteter på Helsehuset/Bakketun,
følgetjeneste

Kostnader
Gratis

Passer for
Alle aldre

Logo ØTFS.JPG
Kontakt:
Mona S. Svegården
Øyer folkebibliotek 
Hundervegen 42
2636 Øyer
Tlf: 918 86 643
post@oyer-tretten.frivilligsentral.no
Hjemmeside

Meld deg gjerne som frivillig via Øyer-Tretten frivilligsentrals hjemmeside

Øyer-Tretten hagelag

Om Øyer-Tretten hagelag
Øyer-Tretten hagelag jobber for å fremme hageglede og formidle kunnskap om bærekraftig hagekultur, naturmangfold og grønne omgivelsers positive helseeffekt.

Aktiviteter
Kurs, fordrag, medlemsmøter, restaurering av prestegårdshagen, m.m.

Kostnader
680,-.

Passer for
Alle aldre

Logo Øyer og Tretten hagelag
Kontakt:
Christopher Cuthbert
Gamlevegen 85, 2636 Øyer
Tlf: 958 08 461
cuthbert@online.no
Hjemmeside

Øyer og Tretten historielag

Om Øyer og Tretten historielag
Øyer-Tretten historielag har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Øyer og Trettens historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

Aktiviteter
Foredrag, medlemsmøter, skriver og utgir «I gamle fotefar», turer m.m.

Kostnader
 

Passer for
Alle aldre

Logo Øyer og Tretten historielag
Kontakt:
Eldbjørg Gillebo
Øyer-Tretten historielag, Kongsvegen 1555, 2635 Tretten
Tlf: 934 55 328
info@oyerogtrettenhistorielag.no ​
Hjemmeside


 

Øyer Tretten husflidslag

Om Øyer-Tretten husflidslag
Øyer-Tretten husflidslag er stolt formidler av tradisjonshåndverk, handlingsbåren kunnskap og skaperglede. De holder kulturarven levende og tar vare på kunnskap bygget opp gjennom generasjoner.

Aktiviteter
Medlemskvelder, kurs, foredrag m.m.

Kostnader
Fra 200,-

Passer for
Alle aldre

Logo Øyer-Tretten husflidslag
Kontakt:
Unni Grethe Brubakken Lurås
Nord-Trettenvegen 292, 2635 Tretten
Tlf: 950 52 684
oyertrettenhusflid@outlook.com
Facebook Hjemmeside

Øyer-Tretten Idrettsforening

Om Øyer-Tretten Idrettsforening
ØTI er et fleridrettslag som gir et variert aktivitetstilbud til barn, unge og voksne, tilpasset deres ønsker og behov.

Aktiviteter
Fotball, håndball, idrettskole, ski, alpint, turn, innebandy/hockey, frisbeegolf m.m. 

Kostnader
Fra 150,-

Passer for
Alle.


ØTI logo.jpg
Kontakt:
Jan-Erik Fossheim
Øvregate 6B, 2635 Tretten
Tlf: 924 26 488
dagligleder@oti.no
Hjemmeside

 

Øyer-Tretten jeger og fiskeforening

Om Øyer-Tretten jeger og fiskeforening
Øyer-Tretten jeger og fiskeforening er en organisasjon for jegere og sportsfiskere. De er et viktig miljø for formidling av kunnskap om jakt og fiske.

Aktiviteter
Driver rifle- og haglebane, sau-hund dressur, jegerprøvekurs, barne- og ungdomsaktiviteter m.m.

Kostnader
Fra 295,-

Passer for
Alle.


Logo Øyer-Tretten jeger og fiskeforening
Kontakt:
Johan Moheim
Postboks 17, 2637 Øyer
Tlf: 900 91 408
johan@moheim.no
Hjemmeside

 

Øyer-Tretten Lionsklubb

Om Øyer-Tretten Lionsklubb
Øyer-Tretten Lionsklubb er en humanitær organisasjon. De har som visjon å skape forståelse for verdens behov forhumanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

Aktiviteter
Medlemsmøter, Tulipanaksjonen, Røde fjær aksjonen, frivillige bidrag i lokalsamfunnet m.m.

Kostnader
 

Passer for
Alle


Logo Øyer-Tretten Lionsklubb
Kontakt:
Eiliv Kummen
Fonstadvegen 9, 2635 Tretten
Tlf: 970 10 135
ei-kumme@online.no
Hjemmeside

Øyer-Tretten revmatikerforening

Om Øyer-Tretten revmatikerforening
Øyer-Tretten revmatikerforening er en interesseorganisasjon for mennesker med revmatiske lidelser.

Aktiviteter
Temakvelder, kurs, sosiale samlinger og turer, tilbud om trening i varmt vann, gåturer m.m.

Kostnader
Fra 200,-

Passer for
Mennesker med revatiske lidelser.


Logo Øyer-Tretten revmatikerforbund
Kontakt:
Reidun Synnøve Brustuen
Nordbygdsvegen 181, 2636 Øyer
Tlf: 416 42 669
r-sybrus@online.no
Facebook

Øyer-Tretten Røde kors hjelpekorps

Om Øyer-Tretten Røde kors hjelpekorps
Øyer-Tretten Røde kors hjelpekorps mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid. De driver også BARK (Barnas Røde kors), varetransport og norsktrening.

Aktiviteter
Frivillig samfunnsberedskap, varetransport med snøscooter, norsktrening, aktivitetstilbudet BARK m.m.

Kostnader

Passer for
Alle


Logo Røde Kors
Kontakt:
Øystein Jordet
Postboks 25, 2637 Øyer
Tlf: 917 77 216
otrkhk@hotmail.com
Hjemmeside


 

Øyer-Tretten skogeierlag

Kontaktperson:
Jo Elvestad
Kjøkjevegen 6, 2635 Tretten
Tlf: 612 63 000
jorenoel@gmail.com
Hjemmeside

Øyer-Tretten skolekorps

Om Øyer-Tretten skolekorps
I Øyer-Tretten skolekorps møtes barn på tvers av alder og kjønn til musikalsk utfoldelse. I tillegg til det musikalske legger korpset vekt på det sosiale og at korps skal være gøy!

Aktiviteter
Øvelser, konserter, konserter/stevner, 17. mai, basar m.m.

Kostnader
1500,-

Passer for
Fra 3. trinn t.o.m. vdg.


Øyer Tretten skolekorps.png
Kontakt:
Svein Reistad
Sør-Trettenvegen 19, 2635 Tretten
Tlf: 905 43 936
oyertrettenskolekorps@hotmail.com
Facebook


 

 

Finner du ikke din organisasjon på listen eller må kontaktinformasjonen oppdateres? Vennligst meld i fra til aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom.