Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pågående høringer

Plankart for reguleringsendring med mindre endringer fra vedtatt plan

PLANID 201805A - REGULERINGSENDRING – FJELLSTAD TERRASSE – BEGRENSET HØRING

Norconsult på vegne av Fjellstad Utvikling AS har søkt om endring av reguleringsplan for Fjellstad terrasse. Endringene består i hovedsak av å justere hovedvegen, samt endring fra LNF-landbruksområder til LNF-friluftsformål.

Saken er nå sendt ut på høring etter forenklet planprosess med høringsfrist 4.10.23. 

Planavgrensning

Varsel om oppstart av planarbeid - Fiskehusvegen vegserviceanlegg

Mc Donald`s

Iht. Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid i Øyer kommune.
Firma Food Folk Norge AS ønsker å legge til rette for etablering av en restaurant for hurtigmatkjeden McDonald’s ved E6 / Granrudmoenkrysset i Øyer kommune. Hovedvirksomhet på området vil være matservering samt bestilling og utlevering av mat til biler, såkalt «drive-thru», samt parkeringsplasser og ladestasjoner.