Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pågående høringer

Høring av lokal forskrift

Forslag til lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll etter forurensningsforskriften, for Øyer kommune er nå lagt ut på høring.

Planavgrensning

Varsel om oppstart av planarbeid - Fiskehusvegen vegserviceanlegg

Mc Donald`s

Iht. Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid i Øyer kommune.
Firma Food Folk Norge AS ønsker å legge til rette for etablering av en restaurant for hurtigmatkjeden McDonald’s ved E6 / Granrudmoenkrysset i Øyer kommune. Hovedvirksomhet på området vil være matservering samt bestilling og utlevering av mat til biler, såkalt «drive-thru», samt parkeringsplasser og ladestasjoner.