Øyer Demensforening arrangerer i samarbeid med Øyer kommune pårørendeskole i høst. Dette er et undervisningstilbud for deg som er pårørende til personer med demens.

Temaer er sykdomslære, kommunikasjon, sorg og tap, lover og rettigheter samt hjelpemidler og kommunale tilbud.

Start: tirsdag 7. okt 2014 kl 18:00 – 21:00

Sted: Bakketun og Tretten sykehjem

Varihet: 5 tirdager i 5 uker, 7/10,14/10, 21/10, 28/10 og 4/11

Påmelding: Nasjonalforeningen for folkehelsen Hedmark og Oppland

Tlf: 62 51 79 10
E-post: hedop@nasjonalforeningen.no

Påmeld.frist: 23. september

Pris: kr 250.- pr deltager

Info: Ytterligere info fås hos Åse Kraabøl
Tlf 90886556 (etter kl 16)
E-post: asekraab@bbnett.no