HVORFOR PÅRØRENDESKOLE?
Mange undersøkelser viser at pårørende med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til å være pårørende. Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.
 
MÅLSETTING FOR PÅRØRENDESKOLEN
  • Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommene.
  • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon.
  • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner.
  • Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.

Kursprogram finner du her.

Sted: Follebutunet

Start: Torsdag 13.10.22

Varighet: Hver torsdag i 5 uker: 13/10 - 20/10 -27/10 - 3/11 og 10/11

Tid: kl. 18.00-21.00

Informasjon/påmelding: 

Nasjonalforeningen for folkehelse
Fylkeskontor for Innlandet
Kornsilovegen 54
2616 Hamar
Tlf. 625 17 910
 
Påmeldingsfrist: 06.10.22
Pris: Kr. 300,- pr. deltager ( faktura blir tilsendt)
 
 

          AYVCzaZIvLRpAAAAAElFTkSuQmCC