Tema på årets påskemøte er blant annet langrenn, nasjonalanlegg for alpint, nytt snøproduksjonsanlegg, fjellkunst og aktuelle reguleringsplaner.

Se invitasjon og program her.

Velkommen!