https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

https://www.helsedirektoratet.no/tema/psykisk-helse

Kontaktinformasjon: Koordinator for pakkeforløpene for psykisk helse og rus i Øyer kommune er avdelingsleder for psykisk helse- og rus, Randi Rønningen  tlf. 957 68 409