Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pasient- og brukerombud

Tjenester – Pasient- og brukerombud ikon

Nyheter og kunngjøringer – Pasient- og brukerombud ikon

Helse - Stetoskop

Fastlege

Øyer kommune har to legekontor, Tretten legekontor og Øyer legekontor.

2018-08-14
Anders Brabrand

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er kommunenes medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.


Anders Brabrand er ansatt som kommuneoverlege i Øyer kommune.
2017-11-28
Legevakt telefon 116117

Lillehammer interkommunale legevakt

Ved behov for kontakt med legevakten oppfordrer vi til bruk av legevaktstelefonen 116117 som er bemannet døgnet rundt. Ved direkte oppmøte ved legevakten må det påregnes lenger ventetid enn ved telefonkontakt på forhånd. Ved medisinsk nødsituasjon: Ring 113.

2017-11-21

Langtidsavdelingen

2011-06-28
Tretten sjukeheim

Sektor Helse og omsorg

Sektoren har ansvaret for helse, pleie og omsorgstjenester i kommunen.

2011-04-02