Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland får ny postadresse fra og med 01.06.2018.

Den nye adressen er:
Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
Postboks 212 Skøyen
 0213 Oslo.

Besøksadresse og annen kontaktinformasjon er som tidligere.