Mosjordet er en kommunal barnehage som ligger på Tretten. Barnehagen har 60 plasser fordelt på tre avdelinger.

Barnehagen har gode lokaler og stort uteområde. Det er bilfritt rundt barnehagen og vi har idrettshall og skole som nærmeste naboer. Vi bruker nærområdet mye, med turer i skogen og til Moksaparken. Om vinteren har vi tilgang til skiløyper og akebakker på jordet rett utenfor grinda.

Vi legger vekt på allsidige aktiviteter, og tenker at det er viktig at alle barn finner leker og aktiviteter de trives med i barnehagen. Personalet er opptatt av bevegelse og mestring i hverdagen. Derfor har vi mye fysisk aktivitet både inne og ute, og vi bruker Trettenhallen jevnlig hele vinterhalvåret.

 

Det er ledig fast 100 % stilling som pedagogisk leder

Vi søker en pedagog med barnehagelærerutdanning.

Søkere med annen relevant utdanning kan bli vurdert dersom vi ikke får søkere med slik utdanning.

Stillingen avlønnes i henhold til gjeldende tariffavtale, med et lokalt tillegg. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søknadsfrist: 10.10.2019.

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her.

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.

Det må framvises godkjent politiattest før tiltredelse i stillingen.

Ønsker du flere opplysninger, så ta kontakt med styrer Birgitte Moe, tlf. 61 10 19 04 / 915 28 322.