Frivillighet Norge har laget en brosjyre om personvern som kan være nyttig for frivillige lag og organisasjoner.