Det har vel ikke akkurat vært den store pilegrimsvandringen ved inngangen til Gudbrandsdalsleden i dette året heller. I besøksboka som ligger ved gapahuken helt synst i Øyer, ved husmannsplassen Ensbybrenna har 75 vandrere skrevet om sine opplevelser og hilsener i perioden 11. mai til 15. oktober. Innreiserestriksjoner og usikkerhet har satt sitt preg. Allikevel har vandrere fra 10 nasjoner vært innom. Det spesielle i år er at andelen langvandrere som har Nidaros som mål har økt og at flere overnattet i gapahuken, selv om de påpeker at den ikke er omtalt i deres informasjonshefter.

Nå utvides tilbudet til vandrerne. Helt ved inngangen til Gudbrandsdalsleden får de vandre langs den gamle kongevegen, de kan ta del i veghistorien og husmannsplassene som nå må vike for ny E6. Men mest av alt kan vandrerne oppleve og utnytte den nye Pilegrimsbua som er under oppføring ved siden av gapahuken. Den i seg selv blir en opplevelse. Så vel arkitektonisk som i materialvalg og funksjonalitet.

Åpning 6. juni 2022.

Forfatter: Simen Ensby