Fullstendig rutekart finner du på Pilegrimsledens hjemmeside. Her finnes også tips og råd til vandrende.
Den tidligere leden på vestsiden av Gudbrandsdalslågen ble lagt ned våren 2012, og blir ikke lenger ryddet. 

Det er Øyer kommune som står ansvarlig for merking og rydding av leden, med dugnadshjelp fra Tretten Musikkforening. Send oss gjerne et tips om du har vært ute og sett at noe må gjøre for å holde leden ved like.

 

Sommer 2019: Det foregår hogst på Lunkehaugen. Mjøsen skog rydder når de er ferdige.

14.06.2019: Brua over Skåeåa har blitt skadet av vårflommen. Vær varsom ved kryssing. Stikringstiltak blir igangsett i uke 25.