Fullstendig rutekart finner du på Pilegrimsledens hjemmeside. Her finnes også tips og råd til vandrende.
Den tidligere leden på vestsiden av Gudbrandsdalslågen ble lagt ned våren 2012, og blir ikke lenger ryddet. 

I 2019 fikk Øyer Tankeplassinstallasjonen "M.A.U.R." montert på Kløv. Mer om Tankeplass og M.A.U.R. finner du her.

Det er Øyer kommune som står ansvarlig for merking og rydding av leden, med dugnadshjelp fra Tretten Musikkforening. Send oss gjerne et tips om du har vært ute og sett at noe må gjøre for å holde leden ved like.