Øyer og Lillehammer kommuner har derfor sammen med Eidsiva Vekst AS satt i gang et pilotprosjekt som skal bidra til å ivareta og utvikle disse faktorene. Prosjektet er nå inne i første fase med utprøving av tekniske løsninger i eldreomsorgen, og piloten vil pågå ut mars måned 2015.

Velferdsteknologi er ikke et mål i seg selv. Dette er teknologi som kan bidra til økt trygghet og sikkerhet, sosial deltagelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Den bidrar til å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.

Multidosedispenser
En del eldre som fortsatt bor hjemme får i dag tilkjørt medisin opptil fire ganger daglig. Målet er å sørge for at brukeren har den korrekte medisinen tilgjengelig. Den nye mulitdosedispenseren avhjelper dette for en del av disse brukerne. Maskinen er programmert til å gi pasienten beskjed når det er på tide å ta medisinen. Pasienten trykker så på en knapp, og korrekt medisinering kommer ut. Dersom pasienten likevel ikke tar medisinen, vil maskinen insistere flere ganger, før helsepersonell blir varslet via multidosedispenseren. Det vil bli plassert ut totalt 25 mulitdosedispensere i Lillehammer og Øyer, 5 av disse i Øyer.

El-pas
El-pas innebærer at pasienter, som tidligere kanskje konstant måtte følges av helsepersonell, nå kan bevege seg fritt i enkelte områder. De samme pasientene vil også møte låste dører hvor de ikke skal ha adgang; for eksempel inn til andre pasienter sitt rom. - Dette gir de aktuelle pasientene en større frihet, sier prosjektleder for 2 kommune prosjektet Lillian Svensli. I institusjon vil både pasienter og ansatte i pilotperioden utstyres med El-pas, som har form som et smykke. De har både vanlig alarm samt panikkalarm, og her vil det bli mulig å spore både ansatte og pasienter når alarmen utløses og raskt kunne orientere seg om hvor den enkelte befinner seg. Et viktig redskap for å kunne yte raskest mulig bistand/hjelp. Det vil også installeres ulike sensorer ved behov. Dette kan være f.eks. sengesensor eller fallsensor. 

El-pas testes ut på en forsterket avdeling på Lilehammer Helshus og i et bofellesskap. El-pas er et produkt som er aktuelt for Tretten Sykehjem og Bakketun bo-senter i vår kommune. Vi avventer resultater fra piloten.

Digitalt nattsyn
Det innebærer at brukeren får montert sensorer og et kamera hjemme, som aktiveres dersom alarmen utløses. Helsepersonell vil da raskt kunne få en oversikt over situasjonen. Det er viktig å merke seg at kameraet kun aktiveres i forbindelse med at alarmen er utløst, og at det ikke er mulig å gjøre opptak. Digitalt nattsyn blir kun montert der det er formålstjenelig, og kun etter aksept fra bruker og pårørende. Det vil bli installert tilsammen 10 digitale nattilsyn-pakker hos hjemmeboende i de to kommunene.

Tilpasset behov
Det er ikke alle eldre som bor hjemme som vil ha nytte av disse tekniske finessene. Det er også noen som av ulike årsaker ikke ønsker å benytte seg av dem.  Prosjektleder Svensli understreker at bruken er tilpasset behovet. - Noen av våre brukere kan kanskje ha god nytte av en multidosedispenser, andre vil synes digitalt nattsyn er en betryggende installering. Alt gjøres i samråd med brukeren og pilotprosjektet har så langt fått god respons, både blant brukere, pårørende og ansatte, sier Svensli, som opplyser om at det kommer flere tekniske løsninger på plass på nyåret.

Regionprosjekt 
Regional rådmanngruppe (Gausdal, Ringebu, Lillehammer og Øyer) er enige om at det settes i gang en regionsprosjekt for innføring av Velferdsteknologi. Prosjektstyrer blir styret i Helseregion Sør-Gudbrandsdalen. I dette styret møter kommunenes øverste ledere innen helse, pleie og omsorgstjenester sammen med direktøren fra SIHF Lillehammer. Det er Øyer kommune som har det regionale utviklingsansvar i regionen og som skal levere regionsprosjektleder. Christian Hoff - tjenesteleder Hjemmetjenesten - har takket ja til denne prosjektlederstillingen. Vår kommune leverer også (del)prosjektleder for Smart Helsehus som er Per-Rune Regstad, og PLO sin IKT rådgiver - Harald Sande - tar plass i det regionale rådet for digitalisering i Helseregionen. Resultater fra piloten blir med i prosjektet. Alle deltakende kommuner skal bemanne prosjektet og brukerråd, tillitsvalgte og alle ledernivåer i de 4 kommuner involveres i utviklingen. Det forventes at prosjektorganisasjonen er på plass pr 01.02.