Møte i Kommuneplanutvalget kl 16.00 – 17.00 
Opplæring i plan- og bygningsloven v/Fredrik Holth kl 17.00 – 19.30
Ordinært kommunestyremøte fra kl 20.30

Smittevernregelen om en-meters avstand følges og det vil derfor kun være plass til 5 tilhørere i salen.