eForvaltningsforskriften pålegger alle som er registrert i Enhetsregisteret (organisasjoner og virksomheter) å kunne motta informasjon fra kommunal og statlig forvaltning elektronisk. Dette skjer i praksis som varselmeldinger i enhetens meldingsboks i Altinn, hvor det sendes nytt varsel etter en uke dersom forsendelsen ikke er åpnet.