Dette er temaet for kulturminnedagene i 2018. Hva er norsk, og hvordan har lokalsamfunnet påvirket, og blitt påvirket i møte med verden, mellom folk og andre kulturer? http://kulturvern.no/kulturminnedagene/

Vi formidler matkultur med fokus på poteten, og i den forbindelse arrangerer Øyer kommune og Mat fra Øyerfjellet Potetfestival 2018.

Festivalen foregår på Jevne gård søndag 23.09.18 kl 12-16.

Programmet:

  • Mat fra Øyerfjellet stiller med salgsboder
  • Øyer bygdekvinnelag baker lomper med barn i eldhuset

             Salg av kaffe, saft og bite ti’

             «KvinnerUT»

  • Aktiviteter for barn:

            Potetløp, potettrykk, «Gudbrandsdalsmesterskap i potetskrelling», «potetselfie»

  • Kulturelle innslag:

          Paula Strand med Seniorkoret m.m.

          Kunstutstilling (2 malere har utstilling)

Kommunen er i oppstarten av utarbeidelse av Kulturminneplan. En kulturminneplan er kommunen sin oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtida.

Representantene fra prosjektgruppa vil stille på kulturminnedagen, og være åpne for spørsmål fra befolkningen.