Inger Marie Walbø Johnsgård, som er spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, har gjennomført masterstudium om erfaringer med foreldreveiledning (ICDP) til foreldre med barn 0 - 2år i Øyer. Resultatene ble lagt fram for forskere og praktikere fra Finnland, Sveige, Danmark og Norge, og alle lyttet interessert og stilte spørsmål.

Foreldreveiledningsmodellen, ICDP, er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.  Øyer kommune har brukt modellen innenfor barnehagesektoren, på helsestasjonen, og til flyktninger som et tilbud innenfor introduksjonsprogrammet.  Nå brukes modellen først og fremst i introduksjonsprogrammet.

ICDP-modellen er omarbeidet og tilpasset til bruk også innenfor andre områder, som for eksempel for ansatte på krisesenter, i eldreomsorgen og i skole.  På seminaret ble det lagt fram interessant forskning fra flere områder der modellen er blitt prøvd ut, og der det er dokumentert resultater i form av bedre tilbud til ulike grupper.

Det er etablert samarbeid med Høgskolen i Lillehammer om bruk av ICDP i undervisningen, og det er også ambisjoner om å videreutvikle arbeidet med bruk av ICDP-modellen i kommunen.