Det er ledige timer i uke 31 og 32 - fra uke 33 kan det bli vanskeligere få time til 1. dose, da vil dose 2 prioriteres.