I forskriften, som består av ni vedtak, kommer det klare oppfordringer om blant annet bruk av kollektivtransport, gjennomføring av arrangement/forsamlinger og besøk på institusjoner.

I forskriften omtales også nye karantenetiltak, som vil gjøre karantenebrudd ulovlig.

Det er også vedtak i forskriften som omhandler hygienetiltak for alle som oppholder seg i de fire kommunene, hytteeiere inkludert.

Videre er det vedtak om å unngå reiser til og besøk fra områder som er rammet av koronasmitten, samt en henstilling til arbeidsgivere om å sørge for hjemmekontor til ansatte, der hvor det er mulig.

"Det anmodes om å utvise solidaritet i en særlig utfordrende tid for sårbare grupper i samfunnet vårt, og deres pårørende" uttaler kommuneoverlegen for de fire kommunene.

Følgende uttalelse fra ordføreren i Nord-Fron tiltredes fra ordføreren i Øyer:

«Vi har hele tiden hatt strengere råd og anbefalinger enn sentrale myndigheter har anbefalt. Vi håper at det er grunnen til at vi har klart å bremse smitten av korona. Ved å forskriftsfeste disse tiltakene strammer vi inn ytterligere. De rådene vi har gitt til nå, blir nå vedtatt gjennom denne forskrifta. Det er nå forbudt å gjennomføre sammenkomster som eksempelvis treninger og arrangement. Vi vet at vi med dette griper ytterligere inn i folks hverdag. Samtidig er jeg trygg på at folk i Nord-Fron vil følge opp på samme måte som vi har sett den siste uka. Jeg anbefaler alle å sette seg godt inn i forskrifta som nå er vedtatt", sier ordfører Rune Støstad.


Forskriften med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. første ledd, og gjelder fra 14. mars kl 12.00.

Med bakgrunn i forskriften blir det utarbeidet en plakat – denne sendes ut til bedrifter i de fire kommunene

Forskriften ligger vedlagt denne pressemeldingen:

Forskrift om forebygging av koronasmitte Øyer.docx