Regjeringen må stille opp! Trysil og Øyer stiller felles krav til regjeringa!

Ved gjennomgang av de ekstraordinære overføringene vi har fått til nå fra regjering, storting og fylke, viser det seg at vi har en stor og reell underdekning i forhold til faktiske påløpte kostnader.

- Vi opplever at det er stort sprik mellom virkeligheten og det kommunalminister Nicolai Astrup sier, når han hevder at kommunene er kompensert for sine ekstrautgifter, sier ordfører i Trysil Erik Sletten og ordfører i Øyer Jon Halvor Midtmageli.

- Tall fra våre to kommuner viser at vi bare har fått kompensert litt over halvparten av de kostnadene som har påløpt til nå, og det er ennå igjen tre måneder av dette driftsåret. På toppen av dette kommer en alvorlig skattesvikt, sier de.

Statministeren, finansministeren og kommunalministeren har ved gjentatte anledninger, senest på pressekonferansen 21. september 2020, understreket at kommunene skal få dekket sine reelle utgifter i forbindelse med utbruddet av covid-19.  Det være seg ekstrakostnader som følge av smittepress, økt krav om bemanning og renhold eller tap av skatteinntekter som følge av at lokalt næringsliv sliter.

- Vi ønsker nå å få et møte med kommunalministeren der vi får legge fram våre synspunkter på hvilke utfordringer vi har og hvilken statlig hjelp vi trenger for å kunne møte vintersesongen i våre to kommuner, sier Sletten og Midtmageli.

- Ingen, og minst av alt vi, ønsker å havne i en situasjon med nedstengte skianlegg og hytteforbud fordi kommunene ikke får kompensert sine faktiske utgifter til beredskap for testing, smittehåndtering og mulighet for å levere gode velferdstjenester til befolkningen så vel som til hyttebefolkningen vår, sier de.

Kommunene Trysil og Øyer har samarbeidet tett gjennom koronakrisen for å synliggjøre de særegne utfordringene de som store reiselivskommuner har i pandemien. Vi har en tung reiselivsavhengig næringsstruktur og et stort antall fritidsboliger i våre kommuner. Det har medført høy arbeidsledighet, økt press på våre velferdstilbud og en markant svikt i skatteinngangen for å nevne noen felles faktorer.

- Vi er svært glade for at vi mandag 28. september får møte lederen av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite Karin Andersen i Øyer. Vi tror at vi lettere kan få fram hvilke utfordringer vi som distriktskommuner med et tungt reiselivsavhengig næringsliv står i, dersom vi står sammen, sier Sletten og Midtmageli.

- Kommunene våre og næringslivet vårt trenger særskilte tiltak for å sikre folk jobb. Omstillingspakkene så langt er ikke treffsikre nok. Særlig er det mange av våre små virksomheter som faller utenfor, sier de.

Vi inviterer pressen til å møte oss i Øyer rådhus mandag 28. september kl. 13.15.  Der vil Karin Andersen, ordførerne og varaordførerne i Trysil og Øyer, rådmannen i Trysil og kommunaldirektøren i Øyer være til stede.