Øyer kommune har med hjemmel i Folkehelselovens § 16 besluttet å stenge Losna isbane for all ferdsel med øyeblikkelig virkning inntil årsaken til nattens tragiske ulykke er avklart. Dette skjer i forståelse med de pårørende.

Våre tanker og medfølelse går til de etterlatte som har mistet en de hadde kjær.