Det har vært problemer med avtalegiroene for Øyer kommune. Dette gjør at kunder som har avtalegiro vil bli belastet konto for både april og mai, den 20.mai 2015.

Dette fører igjen til ulempe for de som har lagt inn begrenset trekk per måned. Avtalegiroen vil i slike tilfeller bli avvist om ikke begrensningen heves eller fjernes.

Ved spørsmål om dette, vennligst ta kontakt med fellesenhet Økonomi, via Servicetorget Lillehammer kommune tlf:  61 05 05 00 mellom klokka 08.00-15.30, mandag til fredag.