Det er en teknisk feil i elektronisk skjema for søknad om Kulturmidler for 2014. Vennligst benytt vedhengte skjema, og fyll ut manuelt. Sendes som vedlegg til e-post, leveres Servicetorget eller sendes til
Øyer kommune
Kongsvegen 325
2636 ØYER

Fristen for søknad om kulturmidler for 2014 forlenges til onsdag 5. mars