Tirsdag 8. mars
09.00   Morgenbønn i Tretten kirke
09.30 Møte med de ansatte
11.30   Andakt Øyer helsehus m/lunsj
13.30   Besøk på Øyer Arbeidssenter
14.30   Stavsplassen, møte med bedrifter
16.30   Middag fra Tine med bedriftene
18.00   Møte med Øyer og Tretten kirkelige råd
 
Onsdag 9. mars
08.30   Morgenbønn i Øyer kirke med påfølgende:
- Befaring i Øyer kirke
- Befaring på Bruvin gravlund
10.00   Møte med formannskapet i Øyer kommune, m/lunsj
12.30   Besøk på Solvang skole
15.00   Informasjon om diakoni og frivillighet 
16.00   Middag, «Mat fra Øyerfjellet» på Lunke, for inviterte.
18.00 Kulturkveld i Øyer kirke
 
Torsdag 10. mars
09.00 Besøk på Øyer ungdomsskole 
11.00 Andakt på Bakketun bosenter
13.00 Lunsj med de ansatte
14.00 Informasjon om trosopplæringsarbeidet 
16.00 Middag med kirkelig råd og inviterte, på Kramprud
19.00 Gudstjeneste i Øyer kirke
Tema: Kirkens nødhjelp v/konfirmantene
 
Søndag 20. mars
11.00 Visitasgudstjeneste i Øyer kirke 
12.30 Kirkekaffe med visitasforedrag i Prestegårdssalen