Det er ledig midlertidig inntil 100 % stilling som prosjektleder Velferdsteknologi med tiltredelse snarest.

Prosjektet har en varighet til 31.12.2020, med mulighet for en kortvarig forlengelse for ferdigstilling av sluttrapport.

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Øyer, Lillehammer, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik.

Øyer kommune er hovedansvarlig for prosjektet og stillingsforholdet. Arbeidssted avklares. Det må påregnes en del reising i forbindelse med jobben.

 

Prosjektet har som mål å effektivisere og forsterke implementering av velferdsteknologi og gjennomføring av prosesser knyttet til tjenesteinnovasjon. Bruk av velferdsteknologi stiller kommunene overfor mange muligheter og utfordringer som ligger i skjæringspunktet mellom tjenester, teknologi og brukere. Kommunene ønsker at økt bruk av velferdsteknologi skal gi brukere mulighet til å bo lengst mulig hjemme med god livskvalitet, gi pårørende trygghet for en god oppfølging av brukeren, og bedre og rimeligere offentlige tjenester. Prosjektet skal bidra til at brukeren og innbyggerne sine reelle behov ligger til grunn for utvikling og valg av teknologiske løsninger. I rollen som krevende kunder kan kommunene bidra til økt innovasjon med nyskaping i næringslivet som resultat.

Til stillingen søker vi en person med utdanning på høgskole/universitetsnivå, gjerne med spesialisering/videreutdanning innen relevante emner. Relevant arbeidspraksis/kompetanse vil også vurderes og kan evt. erstatte manglende formell utdanning.

Det er ønske om

  • god kunnskap om offentlig sektor og helsesektoren spesielt

  • god kunnskap om og erfaring fra prosjektledelse og organisasjonsutvikling

  • gode kommunikasjonsegenskaper, muntlig og skriftlig

  • kunne jobbe selvstendig, handlings- og resultatorientert

  • positiv til, og god på samarbeid med forskjellige aktører og på ulike nivåer

  • personlig egnethet vil vektlegges.

 

Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling i et bredt kompetansemiljø.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du her.

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef Frode Fossbakken, tlf. 41210505

eller e-post frode.fossbakken@oyer.kommune.no

 

 

Søknadsfrist: 30.4.2019.