Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykisk helsevern

Nyheter og kunngjøringer – Psykisk helsevern ikon

Rehabilitering

Rehabilitering omhandler blandt annet hjelp til opptrening av f.eks. etter skade / sykdom / sykehusinnleggelse / avlastning og pleie- og omsorg ved livets slutt. 

 

2017-12-04

Psykisk helse og rusarbeid

Oppgaver:

2017-12-01
Anders Brabrand

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er kommunenes medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.


Anders Brabrand er ansatt som kommuneoverlege i Øyer kommune.
2017-11-28