Målet er å bidra til normalisering av livssituasjonen, mobilisere nettverk, forebygge psykiske, rusrelaterte, somatiske og sosiale problemer.

Teamet bistår i situasjoner der mennesker har vært utsatt for en potensielt traumatiserende hendelse og kan ha behov for psykososial oppfølging.

Psykososialt kriseteam i Øyer varsles av politi, prest, legevakt og akuttmottak om aktuelle hendelser og behov for bistand.