For å stemme ved den rådgivende folkeavstemmingen gjelder følgende:
 
Du må ha bostedsadresse i Innlandet (folkeregistrert adresse 1.1.2022)
 
• Dessuten må du ha fylt 16 år innen utgangen av 2022
• Du må være norsk statsborger
• Hvis du ikke er norsk statsborger, kan du likevel stemme hvis du har bodd i en kommune i Innlandet de tre siste årene før 1.1.2022 (det må være folkeregistrert adresse)
• Er du statsborger i et annet nordisk land, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Innlandet senest 31. desember 2021, har du også stemmerett.
 
Folkeavstemmingen er digital. For å stemme må du ha elektronisk ID som MinID eller BankID. Det kan ta opptil en uke å få dette på plass. Kontaktinformasjon for hjelp til og få eller bruke elektronisk ID:
Her er link til Innlandet fylkeskommune sin nettside for informasjon om folkeavstemningen;
https://innlandetfylke.no/politikk/du-kan-pavirke/folkeavstemning-om-innlandet/
 
• MinID: Ring brukerstøtte på 80 03 03 00 eller send e-post til brukerstotte@digdir.no
• BankID og BankID på mobil: Ta kontakt med banken din.
 
Dersom du trenger hjelp til å logge deg inn for å stemme ber vi deg om å ta kontakt med pårørende, verge eller annen som står deg nær. Hvis du er bosatt i Øyer kommune og ikke har noen til å hjelpe deg tilbyr Øyer kommune følgende:
 
• Du kan få veiledning og bistand til pålogging på servicetorget på Øyer rådhus, Tingberg på hverdager kl. 10-14 i valgperioden (10. – 17. februar) Vi har PC. Husk elektronisk ID!
 
Ta kontakt med servicetorget innen mandag 14. februar kl. 15 dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kommer deg til rådhuset og må stemme der du oppholder deg. Husk elektronisk ID!
 
Les mer om folkeavstemmingen i informasjon gitt av Innlandet fylkeskommune. Fylkeskommunen har opprett en telefon for de som trenger hjelp og veiledning. Telefon: 400 21 227 Åpningstider: 08.00–20.00 på hverdager
                      10.00–15.00 lørdag og søndag.
 
Du kan også sende spørsmål på e-post: stem@innlandetfylke.no