Det er utviklet en ny kunnskapsportal som skal kunne være til hjelp for de som ønsker det, med tanke på å forebygge og avverge terrorhandlinger.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), politiet og flere andre instanser er alle involvert i prosjektet.

Her finner du kunnskapsportalen: Utveier.no

I boksen på høyre side finner du flere linker til tema.