Stengingen medfører at Rampa Brukt og Nytt med virkning fra 12. april ikke lenger tar imot brukte ting fra husholdninger. Kommunens innbyggere henvises til Gjenbruket på Lillehammer for evt. levering av brukte ting.

Fra nå og ut april kjører vi kampanjetilbud med 40 % prisavslag på utvalgte produkter fra Øyer Aktivitetssenter. Disse kan kjøpes på Rampa Brukt og Nytt eller på Aktivitetssenteret .

Det er også muligheter for å gjøre en god brukthandel.

Det arbeides med å tilrettelegge andre arbeidstreningstilbud for de som har tilbud ved Rampa .