Det vil måtte påregnes ventetid på telefon og for gjennomføring av prøvetaking i dag.

Ved behov for timebestilling eller bestilling av resept kan dette gjøres via sms, se veiledning i linken under

http://www.oyer.kommune.no/timebestilling.307179.no.html