Søknadsfrist

For SFO er søknadsfristen 15.september. Alle søknader som er mottatt før denne fristen vil gjelde hele SFO - året, altså fra 1.august.

Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen har mottatt søknaden. Vedtaket er gyldig for ett SFO - år.

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

Før du skal søke må du finne fram siste års skattemelding (selvangivelsen), denne må legges ved søknaden du sender inn. Den er dokumentasjon på at du faktisk har krav på rabatt.

Hvis du har skattepliktige kapital - og personinntekter som ikke står i skattemeldingen skal disse dokumenteres. Dette er for eksempel renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter. Søknaden din blir ikke behandlet før all dokumentasjonen er sendt inn.

Hvis du akkurat har kommet til Norge og ikke har skattemelding, lønnsslipper eller vedtak fra NAV må du legge ved politiattest på oppholdstillatelse.

FYLL UT OG SEND INN SØKNADSSKJEMA HER

Husk at søknad om redusert foreldrebetaling må sendes til den kommunen barnet er folkeregistrert.

Varighet

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din og er gyldig ut SFO - året. Du må sende ny søknad hvert år.

Du kan søke underveis i SFO - året hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten din. Det kan være at inntekten går ned på grunn av arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.

Definisjon på husholdning

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene.

Bor barnet fast hos begge foreldrene skal betalingen regnes ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.

Klage på avslag

Enkeltvedtak etter Forvaltningsloven
Hvis du får avslag på søknaden kan du klage. Du må klage innen tre uker fra du har mottatt avslaget. I klagen din må du skrive hva du ønsker endret i vedtaket og hvorfor.
Klagen sendes til:
Øyer kommune
Kommunalsjef
Kongsvegen 325
2636 ØYER

Hvis du ikke får medhold i klagen, blir den sendt videre til sentral klagenemnd i kommunen.