Hvis maksprisen for foreldrebetaling i barnehage er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke om redusert pris.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. 

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke dersom de bor i husholdninger med lav inntekt. Gratis kjernetid gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 598 825 kroner per år.(Pr. 01.08.22)

Søknadsfrist for nytt barnehageår er 1. juni.

1. juni er frist for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra oppstarten av nytt barnehageår. Det må søkes på nytt for hvert år. Du kan søke ellers i året også, da vil vedtaket gjelde fra måneden etter søknadsdatoen.

Hvis inntekten endres markant kan det også søke ellers i året, da vil vedtaket gjelde fra måneden etter søknadsdatoen.

For å søke må du ha samme folkeregistret adresse som barnet. 

Som dokumentasjon skal siste års skattemelding legges ved søknaden. Dersom det ikke kan legges fram skattemelding, skal det legges fram annen dokumentasjon for inntekten i husholdningen. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Klikk her for å søke