Søknadsfrister

Det er to årlige søknadsfrister. Søknader om støtte til arrangementer vil ikke bli behandlet utenom disse. Søknadsfristene er:

  • 18. februar 2019
  • 16 september 2019

Formålet med ordningen

Det overordnede målet med støtteordningen er økt verdiskaping i regionen, direkte og indirekte (profilering).

Les mer om tilskuddsordningen her.