Søknadsfrister

Det er to årlige søknadsfrister. Søknader om støtte til arrangementer vil ikke bli behandlet utenom disse. Søknadsfristene er:

  • 15. februar 2022
  • 15 september 2022

Formålet med ordningen

Det overordnede målet med støtteordningen er økt verdiskaping i regionen.

Les mer om tilskuddsordningen her.