I tredje kvartal i år (juli, august og september) var korttidssykefraværet nede på bare 1,26 %. Rådmann Sveinar Kildal betegner dette som "helt rått lavt og bra". Han mener det arbeidet som er gjort over år viser at trenden er på vei ned, selv om sikkert noe kan skyldes årets sommer.