Rekordtildeling til Norsk Kulturarv.

Pressemeldingen finner du her: