Anne Berit har bred erfaring og kompetanse fra utdanningssektoren. Hun jobber nå som rektor ved Ådalsbruk skole i Løten kommune.

Hun har også blant annet vært rektor på Dæhli skole i Ringsaker, vært rektor på Løten ungdomsskole og på Gjøvik læringssenter.

Hun er utdannet faglærer og har en mastergrad i velferdsforvaltning, samt videreutdanning i utdanningsledelse, personalutvikling og ledelse, kultur og organisasjonsbygging med mer.

Anne Berit har god og lang ledererfaring og et stort engasjement for utdanningssektoren. Vi er veldig glad for at hun har takket ja til jobben som rektor ved Øyer ungdomsskole.