Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Renovasjon

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Kommunen forestår til daglig forvaltningsansvaret, mens renovasjonsselskapet GLØR har ansvaret for å kjøre inn og behandle avfallet riktig.

Alle husholdninger og fritidsbebyggelse i kommunen er pålagt å være med i ordningen. Næringslivet kan delta i ordningen dersom de ønsker det.

Klager skal rettes til kommunen når det gjelder forvaltningsforhold, og til renovasjonsselskapet GLØR når det gjelder driftsmessige forhold.

I Forskriftene til kommunal renovasjon er brukeren gitt rettigheter og plikter, bl.a. riktig behandling av avfallet frem til det blir hentet eller selv fraktet til containere.

Kommunestyret fastsetter hvilke gebyr som skal gjelde for tjenesten, og tjenesten skal være selvfinansierende.

 

 

 

 

 

Målgruppe

Privathusholdninger

 

 

 

Kriterier/vilkår

 

 

 

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

 

 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

 

 

 

Partnere

 

 

 

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lover

Forurensningsloven

Forskrifter

Forskrift 1 juli 2014 GLØR

Vedlegg 1 Boenhet - definisjon

Vedlegg 2 Veileder til forskrift 2014

Vedlegg 3a Vendesløyfer 2014

Vedlegg 3b Vendehammere 2014

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:GLØR
Telefon:61270560
Epost:kundeservice@glor.no
Postadresse:Postboks 170 2601 Lillehammer
Besøksadresse:Åsmarkvegen 301

Ansvarlig enhet

Avdeling:GLØR
Telefon:61270560
Epost:kundeservice@glor.no
Nettadresse:http://glor.no/
Postadresse:Postboks 170 2601 Lillehammer
Besøksadresse:Åsmarkvegen 301

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-05-06 13:55