Innbyggere som aldri har registrert sitt mobilnummer eller e-postadresse ved innlogging til en offentlig tjeneste på nett via ID-porten, vil få brev i posten som før. Dette er for eksempel innbyggere som aldri har hatt eller brukt en PC.

Alle innbyggere som ønsker det, kan reservere seg mot å få brev tilsendt på nett. De vil da få brevene tilsendt i posten som før.

Reservering kan skje gjennom å ringe brukerstøtten til ID-porten på grønt nr. 800 30 300.

Reservering kan også gjøres på nettet ved å skrive inn fødselsnummeret fra nettstedet: http://eid.difi.no/nn/reserver-deg-mot-kommunikasjon-pa-nett

De som reserverer seg mot å få brev tilsendt på nett, men som har registrert mobilnummer og e-postadresse ved bruk av ID-porten, kan likevel få offentlige servicemeldinger på SMS/e-post. Servicemelding kan være reservert time, koking av vann m.m.

De som reserverer seg mot å få brev tilsendt på nett, kan fortsatt benytte elektronisk innlogging til offentlige tjenester. De kan logge inn for å sende søknader på nett, registrere meldekort i NAV, sjekke adressen i folkeregisteret, melde flytting m.m.

Se http://www.norge.no hvis du ønsker mer informasjon om kommunikasjon på nett som hovedregel.